Event Program

 

 

 

For fjerde gang arrangeres Vikingeventet, og for første gang har vi gleden av å invitere til dette eventet nord for polarsirkelen. Dette blir verdens nordligste megaevent!
Eventet finner sted på historisk vikinggrunn på Trondenes i Harstad. Her skal vi gå i fotsporene til store vikinger som Tore Hund og Asbjørn Selsbane. Harstad og omegns egen geocacheforening, HåloGeo, er vertskap for eventet.

 

Eventet varer fra 12:00-19:00.

1200: Åpning ved juliekatrine, Styreleder for HåloGeo

1200: Utstilling og café Trondenes Historiske Senter åpnes (armbånd kreves for utstillingen)

1230: Åpningen av labcacher – avsluttes kl 1900

1300: Foredrag – Hva er geocaching? (Auditorium Folkehøgskolen)

1330: Foredrag – HåloGeoTour (Auditorium Folkehøgskolen)

1400: Smaksverket åpner for salg av grillmat

1400: Sagafortelling Altevågen – Norsk (oppmøte Altevågen)

1500: Foredrag: Cachetur.no (Auditorium Folkehøgskolen)

1615: Guidet tur til Adolfkanonen, begrenset antall plasser, kjøp billetter via https://halogeo.miiduu.com (avsluttes kl 1745)

1700: Sagafortelling Altevågen – Engelsk (oppmøte Altevågen)

1815: Avslutning av event – trekking av premier (Scenen)

1845: Avsløring av neste års Vikingevent (Scenen)

 

 

 

The Vikingevent will be arranged for the 4th time, and this time we have the pleasure to welcome you to this event north of the Arctic Circle. This will be the worlds northern most megaevent!
The event will take place at historical Viking ground at Trondenes, in Harstad. We will here be able to walk in the foot paths of great Vikings such as Tore Hund and Asbjørn Selsbane. The area around Harstads own geocaching society, HåloGeo, is hosting the event.

 

The event will take place from 12:00-19:00.

1200: Opening by juliekatrine, Chairwoman of HåloGeo (Stage)

1200: Exhibition and café at Trondenes Historical Center is open (wristband necessary to visit the exhibition)

1230: Opening of labcaches – available until 1900

1300: Presentation: What is geocaching? (in Norwegian – located in the Auditorium at Harstad Folkehøgskole)

1330: Presentation: HåloGeoTour (in Norwegian – located in the Auditorium at Harstad Folkehøgskole)

1400: Smaksverket gets the barbeque ready

1400: Storytelling in Altevågen, in Norwegian (meeting point in Altevågen)

1500: Presentation: Cachetur.no (in Norwegian – located in the Auditorium at Harstad Folkehøgskole)

1615: Guided tour to the Adolf cannon (Limited amount of places, buy ticket at https://halogeo.miiduu.com. Finished 1745

1700: Storytelling in Altevågen, in English (meeting point in Altevågen)

1815: Closing remarks – price draw (Stage)

1845: Revelation of location of Vikingevent 2020 (Stage)
From main parking to the event

The trail on Cachetur.no

HGT 09: Viking 
Julekvelden
Wherigo Trondenes
5 fingre og vann
Stien langs sjøen kan være rørende og forførende
Harstad Jernbanestasjon
HGT 01: Middelaldergården på Trondenes
Vikingevent 2019